Overal in de Efteling kom je ze tegen: waarschuwingen, verzoeken en verhaaltjes in de vorm van een gedichtje. Hier een paar op een rij:

 

Verzoek om niet naast de paden te lopen in het sprookjesbos:

"Al wat dit bos aan schoons u biedt   vraagt: blijft op 't pad, vertreedt ons niet."

 

 

 

Verhaaltje van Holle Bolle Gijs:

"Heb je wel gehoord van die hollebollewagen. Waar die hollebolle Gijs in zat?

Die kon slokken, grote brokken,

Een koe en een kalf,

En een heel paard half,

Een os en een stier,

En zeven tonnen bier,

Een schuit vol schapen

En toch kon hollebolle Gijs van de honger niet slapen"

 

Verhaaltje van Baby Gijsje:

"Baby Gijsje, die zit hier,

Altijd hunkerend naar papier."

 

 

Waarschuwing voor kleine kinderen bij de toverspiegel:

"Geachte ouders,

Voor sommige kindjes klein,

Kan de spiegel,

angstaanjagend zijn..."

 

 

Waarschuwing voor bosbranden in het sprookjesbos:

"Een vonk van pijp of sigaretten

Kan bos in vuur en vlammen zetten."

 

 

Verzoek om het sprookjesbos niet te vervuilen:

"Wil deze plaats toch niet ontsieren

met schillen, dozen en papieren"

 

 

 

Tekst voor de onderhoudsborden:

"Ambachtelijke arbeid is soms nodig om d'oude pracht voor verval te sparen en te behaouden voor 't nageslacht.

Mocht u hiervan hinder ondervinden, dan spijt ons dat oprecht."

 

 

 Welkomsttekst van de marskramer:

"Wees welkom hier, eerwaarde gast

hoe groot ook of hoe klein.

Vervuld van blijdschap zijt gij vast

na 't struinen door dit magazijn

 

 

 

Verwijzing naar de mijn in het Lavenlaar:

Toverlantaern-afbeelding -|- Foto: Friso Geerlings © Het Wonderlijke WC Web

"Lieve Lieden, Luister...

Ziet hier het Gat

vanwaar

de Laven

kwamen

 

 

Toverlantaern-afbeelding -|- Foto: Friso Geerlings © Het Wonderlijke WC Web

Verwijzing naar een papiermand:

"Wie de papiermand hier niet ziet

Die is een sufferd, waar of niet?"

 

 

 

 

Gedichtje op de klok van Roodkapje's oma:

"Alle die mijn vergeten,

en sullen die tijt niet weten."